BACK
EVTEK Muotoilusinstituutti / EVITECH Institute of Art and Design
Medianomi (3,5v) / BA in Graphic Design (3.5 years)
 


KULTTUURIALAN YHTEISET OPINNOT (7 ov)

 

Suomenkieli
Kirjallinen
Suullinen

Ruotsi
Metodologia
Filosofia

2 ov
1 ov
1 ov

2 ov
2 ov
1 ov

4
5
H
5
H

kiitettävä
erittäin hyvä
hyväksytty
kiitettävä
hyväksytty


MUOTOILUN JA VIESTINNÄN
YHTEISET OPINNOT (19 ov)

 

Taideaineet
Piirustus ja maalaus
Piirustus ja maalaus
Muoto- ja värioppi
Yleinen sommittelu

Ammatti ja oikeuskäytäntö
Englanti
Luovuuden lähteillä
Markkinointi
Markkinoinnin perusteet
Strateginen suunnittelu

Taidehistoria
Suomen taidehistoria
Yleinen taidehistoria

6 ov
2 ov
2 ov

1 ov
1 ov

1 ov
2 ov
1 ov
5 ov
2 ov
3 ov

4 ov
2 ov
2 ov

4
5
H
5
4
5
H

3
3


H
4

kiitettävä
erittäin hyvä
hyväksytty
kiitettävä
erittäin hyvä
kiitettävä
hyväksytty

hyvä
hyvä


hyväksytty
erittäin hyvä


AMMATTIOPINNOT (85 ov)

 

Graafinen suunnittelu I
Graafinen suunnittelu II
Graafinen suunnittelu III
Graafinen suunnittelu IV
Julkaisun suunnittelu

Graafisen suunnittelun proj.
Graafinen suunnittelu V

Typografia
Typografia I
Typografia II
Typografia III
Typografia
Valokuvaus
Valokuvaus I
Valokuvaus II
Mac/ATK I
Mac
Mac II
Mac III
Heraldiikka
Heraldiikka I
Heraldiikka II
Sarjakuva
Sarjakuva I
Sarjakuva II
Elävän mallin piirustus
Painter / kuvitus
Kuvitus
Taidegrafiikka
Sähköinen viestintä

Sähköinen viestintä I
Internet
Sähköinen viestintä II
Sähköinen viestintä III
Markkinointiviestintä
Markkinointiviestintä I
Markkinointiviestintä II
Graafinen teknologia
Graafinen teknologia I
Graafinen teknologia II
Graafinen teknologia III
Video
Graaf. suunnittelun historia

Graaf. suunnittelun historia
Tuotegrafiikka
Design Management

Design Management
Animaatio
Vapaasti valittavat

Kirjansidonta
Excursiot
Kuvitustekniikat
Opinnäytetyön oh. opinnot
Suomi
Seminaari

26 ov
8 ov
5 ov

5 ov
4 ov

3 ov
1 ov

5 ov
2 ov
1 ov
1 ov

1 ov
3 ov
2 ov
1 ov
7 ov
4 ov

2 ov
2 ov
2 ov
1 ov
1 ov
2 ov
1 ov
1 ov
1 ov
2 ov
1 ov
1 ov
8 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov

8 ov
2 ov
6 ov

4 ov
2 ov
1 ov
1 ov

2 ov
1 ov
1 ov
1 ov
1 ov
1 ov
2 ov
2 ov
1 ov
1 ov

2 ov
4 ov
2 ov
2 ov


3
4
5
3
H
4


3
4
H
4

H
4
H

5
3

2
4

H
5
4
H
5
H


4
4
4
H

3
4

5
5
4
5

3
5

3
5

H
H
H

H
H

hyvä
erittäin hyvä
kiitettävä
hyvä
hyväksytty
erittäin hyvä


hyvä
erittäin hyvä
hyväksytty
erittäin hyvä

hyväksytty
erittäin hyvä
hyväksytty

kiitettävä
hyvä

erittäin tyydyttävä

erittäin hyvä

hyväksytty
kiitettävä
erittäin hyvä
hyväksytty
kiitettävä
hyväksytty


erittäin hyvä
erittäin hyvä
erittäin hyvä

hyväksytty

hyvä
erittäin hyvä

kiitettävä
kiitettävä
erittäin hyvä
kiitettävä

hyvä
kiitettävä

hyvä
kiitettävä

hyväksytty
hyväksytty
hyväksytty

hyväksytty
hyväksytty


HARJOITTELU

 

Mainonnan suunn. Oy Kopra
Oy Bitville Ab

10 ov
10 ov
H
H
hyväksytty
h yväksytty


OPINNÄYTETYÖ

 

The Tales of Bingwood - Seikkailupelin suunnittelu ja toteutus

10 ov
4
erittäin hyvä